tin khuyến mãi

sản phẩm mới nhất

FORTUNER 2.8AT 4X4

Giá: 1.354.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

AVANZA 1.5AT

Giá: 612.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

AVANZA MT

Giá: 544.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

RUSH S 1.5AT

Giá: 668.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

WIGO 4AT

Giá: 405.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

WIGO 5MT

Giá: 345.000.000 VNĐ
Đại diện phòng kinh doanh bán hàng
Điện thoại: 0983 272 635 - 0935 189 818

tin tức sự kiện

khách hàng nói gì?